loading

#tag: chủ nghĩa siêu việt

Kazimir Malevich (Phần 1)
Kazimir Malevich (Phần 1)
Siêu việt, hay đúng hơn là Tối thượng, là một chủ nghĩa phi lý và vô cùng tiến bộ vào thời của nó, một trong những phát triển sớm nhất…
  • Chỉ 12 phút đọc
Chủ nghĩa Siêu việt (Phần 2)
Chủ nghĩa Siêu việt (Phần 2)
Trong phần thứ hai cũng là phần cuối của chuỗi bài hai phần về chủ nghĩa Siêu việt hay Tối thượng, chúng ta tìm hiểu về di sản và các…
  • Chỉ 13 phút đọc
Chủ nghĩa Siêu việt (Phần 1)
Chủ nghĩa Siêu việt (Phần 1)
Nói rằng “Vào năm 1913, trong khi cố gắng đến tuyệt vọng để giải phóng nghệ thuật khỏi cái dằn vặt của một thế giới mang tính đại diện, tôi…
  • Chỉ 12 phút đọc
Thiết kế đồ họa thế kỷ 20: Sự lên ngôi của các trường phái nghệ thuật (P.2)
Thiết kế đồ họa thế kỷ 20: Sự lên ngôi của các trường phái nghệ thuật (P.2)
Trong bối cảnh hỗn loạn, rối ren của xã hội và chính quyền, những viên gạch nền móng của nghệ thuật ở thế kỷ 20 vẫn liên tục chuyển mình…
  • Chỉ 13 phút đọc