Poster cho chiến dịch quảng cáo của Incredibles 2

thumb

Ricardo Chucky là một nghệ sĩ minh hoạ 2D sống tại Burbank, California. Anh chuyên về lĩnh vực minh hoạ, retouch và teaser cho các chiến dịch.

“Tôi rất may mắn được làm việc cho chiến dịch của Incredibles 2. Tôi là một trong những nghệ sĩ vẽ các poster. Cảm ơn Daniel Clark Creative và Disney ;). Thiết kế poster thực hiện bởi LA và PROOF.”

idesign incredible2 01
image 24
image 23
image 25
image 22
image 26

Nguồn: abduzeedo