Tiếng nói của ngành tạp chí qua buổi triển lãm tại Somerst House, Luân Đôn

Trái với ý tưởng rằng in ấn là ngành công nghiệp chết, chương trình nhằm mục đích minh họa các ấn phẩm tư tưởng tự do, phản ánh một nền văn hóa độc lập rộng lớn bằng việc chứng minh rằng tạp chí in ấn vẫn có sức mạnh trong kỉ nguyên số.

Một cuộc triển lãm đã được tổ chức tại Somerset House, Luân Đôn với tinh thần chủ đạo là sự hình thành và phát triển tạp chí ở Anh.

Từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 22 tháng 8 năm 2018, “Print! Tearing It Up” sẽ là triển lãm đầu tiên về hành trình của những tiếng nói độc lập trên các tạp chí từ đầu thế kỷ 20 đến nay.

Được tổ chức bởi nhà văn Paul Gorman (The Story of The Face, In Their Own Write: Adventures In The Music Press) và Giám đốc cấp cao của Somerset House, Claire Catterall cùng nhà thiết kế đồ họa Scott King, cuộc triển lãm sẽ bao gồm các danh mục như Private Eye, Crash !, Mushpit, Spare Rib, Ladybeard, gal-dem, Thiiird, Burnt Roti, The Face, Real Review, Friends/ Frendz, i-D, Dazed…

Sharan Dhaliwal, tổng biên tập của Burnt Roti, cho biết: “Xuất bản in ấn có nghĩa là: Chúng tôi không đăng bài viết vô tội vạ và uổng phí trên internet. Chúng tôi muốn mọi người nhìn nhận giá trị của báo giấy và muốn hét lên rằng: chúng tôi còn sống”.

Print! Tearing It Up: Các tạp chí của nước Anh bắt đầu được triển lãm tại Somerset House vào ngày 8 tháng 6 năm 2018.

id in an 1
gal-dem Issue 2 © gal-dem
id in an 2
Mushpit Issue 9 CRISIS 2016 © Mushpit
id in an 3
Crash! Issue 1, 1997 © Scott King và Matthew Worley, Courtesy và Herald St, London
id in an 4
Burnt Roti Issue 0 May 2016 © Burnt Roti
id in an 5
Garageland Issue 19 2015 SELF © Paul Gorman Archive/ Nhiếp ảnh: Milly Spooner
id in an 6
Positive News Issue 90 Third Quarter 2017 NEW MASCULINITY
© Positive News Magazine/ Paul Gorman Archive
/ Nhiếp ảnh: Theo Jemison
id in an 7
Spare Rib 1972 © Angela Phillips
id in an 8
Thiiird Issue 1 COMMUNITY © Thiiird/Nhiếp ảnh: Turkina Faso

Biên tập: Thao Lee

Nguồn: creativeboom