chilaxu chilaxu - Graphic Design

Romance Journal - Tạp chí khám phá trải nghiệm qua con mắt những “kẻ sáng tạo”

Christina Michelitsch là một nhà thiết kế đồ hoạ và giám đốc nghệ thuật người Áo hiện đang sống tại New York.

Làm việc với nhiều khách hàng trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp, văn hoá và công nghệ, cô tạo ra nhiều câu chuyện thương hiệu hấp dẫn qua branding, minh hoạ, thiết kế số và định hướng nghệ thuật.

Romance Journal là ấn phẩm với mục tiêu khám phá sự thật và gầy dựng nên ý thức chung.

Giữa những thử thách cá nhân và toàn cầu, ở mỗi số báo là từng chủ đề riêng, chúng ta sẽ cùng khám phá trải nghiệm con người qua góc nhìn của những người mạnh mẽ, thấu hiểu và sáng tạo đã được đánh thức để chạm đến mục tiêu cuộc đời.

Tìm hiểu nhiều hơn tại romancejournal.com.

Nguồn: Behance

Hình trong bài (18)
Chia sẻ trên: