Chilaxu Chilaxu - Graphic Design

Thiết kế CV trên nhãn chai rượu, hãy làm cho nhà tuyển dụng bất ngờ

Bằng cái nhìn đầu tiên, bạn sẽ nghĩ đây chỉ là một chai rượu bình thường. Nhưng nếu tiếp tục đọc phần nhãn chai, bạn sẽ bất ngờ vì đây là một CV của ai đó.

Miklos Kiss đã thiết kế một CV dành cho bạn mình, Bernadett Baji, người muốn ứng tuyển vào vị trí marketing tại một công ty chuyên phân phối rượu ở Hungary.

Bernadett Baji để ý thấy rằng loại rượu Tokaj không có trong danh sách những sản phẩm mà công ty cung cấp, vì vậy họ quyết định chọn loại rượu này và biến nhãn chai thành CV của Bernadett. Cô ấy đã làm lại CV của mình trên nhãn chai – đương nhiên kèm theo những thông tin quan trọng.

Và sau đó, Betti đã được nhận vào làm ;)Nguồn: kissmiklos

Hình trong bài (8)