Homer Simpson và Pieter Mondriaan - cuộc hội ngộ xuất thần

Có thể đây là rượu, có thể không. Các nhà tạo tác mời mọc khách hàng hãy tự khám phá bằng chính các xúc giác của họ.

idesign simpson 03a

Thiết kế bao bì của loại rượu này được thổi sức sống bằng chính những nhân vật hoạt hình của năm 1987 trong serie phim truyền hình Gia đình Simpson.

Có thể đây là rượu, có thể không. Các nhà tạo tác mời mọc khách hàng hãy tự khám phá bằng chính các xúc giác của họ. Nội dung bên trong đã được giữ kín trong vòng suốt 26 năm. Những nguyên liệu luôn được giữ nguyên, nhưng tỉ lệ của chúng lại thay đổi qua năm tháng.

idesign simpson 01

Đó là lý do vì sao bạn sẽ không bao giờ chán thức uống này. Thương hiệu đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ thất vọng.

Sản phẩm này lấy cảm hứng từ tác phẩm của Pieter Mondriaan.

idesign simpson 02
image 6
idesign simpson 04
image 7
idesign simpson 06
image

Nguồn: Behance