chilaxu chilaxu - Graphic Design

Dynamic Music - Thương hiệu sản xuất nhạc vượt thời đại

Dynamic Music là một công ty sản xuất nhạc tạo ra những tác phẩm đặc sắc và vượt qua khoảng cách thời đại.

IWANT studio được đặt hàng để thiết kế bộ nhận diện và website bán hàng trực tuyến đồng thời định hướng nghệ thuật cho bìa nhạc trong thư viện của họ.

Thách thức của studio là tạo ra một mẫu chung cho bao bì nhạc có thể thống nhất và dễ nhận diện, nhưng cũng trông đặc biệt nữa. Họ tạo ra mẫu bìa với ảnh đôi như một khung ảnh nơi có thể kết hợp các hình ảnh, hình minh hoạ và chữ viết nhưng vẫn sử dụng các yếu tố đồ hoạ của bộ nhận diện.

Mời bạn xem kết quả của bài toán thiết kế này nhé!


Nguồn: iwantdesign

Hình trong bài (10)