Cảm hứng thiết kế kỳ 40

Cảm hứng thiết kế kỳ 40 sẽ mang đến cho các bạn nguồn cảm hứng tươi mới về thiết kế UI tối ưu, thiết kế hoạt ảnh đầy sáng tạo, cũng như những dự án và thiết kế sản phẩm độc đáo. Cùng iDesign khám phá nhé!

Cảm hứng thiết kế kỳ này bao gồm các hạng mục sau:

  • UI của các tác giả: Semas (nhà thiết kế sản phẩm, UX/UI – Hoa Kỳ); Giga Tamarashvili (giám đốc sáng tạo, nhà thiết kế UX/UI – Tbilisi, Georgia); uixNinja (studi thiết kế chuyển động, UI – châu Âu); Robert Licau (nhà thiết kế UX/UI – Ba Lan)
  • Minh họa của các tác giả: Gal Shir (họa sĩ digital – Tel Aviv); Brian Edward Miller (họa sĩ minh họa – Colorado); Damayanti Zanesco (nhà thiết kế đồ họa – Ý)
  • Hoạt ảnh của các tác giả: Chris Phillips (nhà minh họa, nhà thiết kế chuyển động – Sydney, Úc); Lobster (studio thiết kế chuyển động – Sofia, Bulgaria); Gigantic (nhà thiết kế – Montenegro)
  • Dự án và thiết kế sản phẩm của các tác giả: STUDIO L’AMI (studo thiết kế thương hiệu – Hoa Kỳ); Constantine Leftheriotis (nhà thiết kế, giám đốc sáng tạo, họa sĩ – Hoa Kỳ); Revert Design (studio thiết kế – Ireland); Sebastian Bednarek (nhà thiết kế thương hiệu – Ba Lan)
Social App • Profiles bởi Semas
Creative Agency • Devclay ☄️ bởi Semas
Fashion bởi Giga Tamarashvili
Adobe XD Dashboard User interface bởi uixNinja
Nomad iOS UI Kit with Design System I bởi Robert Licau cho UI8
Dandelion bởi Gal Shir
Fontacular 2019 | Space bởi Brian Edward Miller
House — Animated version bởi Chris Phillips
Ted-Ed Mind Uploading bởi Lobster
VFX 2D Weapon Fire Tutorial, Game Design and Animation bởi Gigantic
Bodha Brand Identity & Packaging bởi STUDIO L’AMI
Collage & Illustration bởi Damayanti Zanesco
The Path LP bởi Constantine Leftheriotis
Imbibe bởi Revert Design
Mimosa — wood craft bởi Sebastian Bednarek

Biên tập: Thao Lee

Nguồn: medium

Hình trong bài (21)