Cảm hứng thiết kế kỳ 37

“Can you call me Joker” chắc chắn là một trong những câu nói đầy cảm hứng, thế nên thật thiếu sót nếu như các nhà thiết kế không đưa nguồn cảm hứng này trở thành chất liệu cho các tác phẩm của mình.

Cùng đón xem cảm hứng thiết kế kỳ này với minh họa Joker, cùng các thiết kế đặc sắc khác của các nghệ sĩ trên toàn thế giới. Cảm hứng thiết kế kỳ 37 gồm các hạng mục sau:

  • UI của các tác giả: Dmitry Tomashevsky (nhà thiết kế UX/UI – Belarus); Dimest (nhà thiết kế UX/UI – Haiti); Anastasia (nhà thiết kế UI/UX, ứng dụng di động và web- Texas); Alisha Chef (nhà thiết kế UI/UX tại Zajno – Los Angeles); Sergiu Mara (nhà thiết kế đồ họa, minh họa, nhiếp ảnh – Rumani)
  • Minh họa của các tác giả: MadeByStudioJQ
  • Hoạt ảnh của các tác giả:
unu Scooter bởi Dmitry Tomashevsky cho RonDesignLab
Share bởi Dimest cho Flame
Consulting Service — Design Concept bởi Anastasia
Promo Website for a High Fashion Brand bởi Alisha Chef cho Zajno Crew
Fashion App Concept bởi Sergiu Mara
Follow. bởi MadeByStudioJQ
Cyborg bởi Tigran Manukyan
DribbleTennis 1 bởi Sean Kiley
BUILD bởi PSYCHROME
Can you call me Joker bởi travis knight
Rebelle Rebelle bởi TUX Creative Co., Anjela Freyja, Mateusz Markiewicz, Émilie Frenette và Guillaume Proteau-Langlois
Montréal Passion Vin bởi  Sarah Déry, SID LEE
A Friend From The Distant 有朋自远方来 bởi Yuan Wang•
Nimu Roma bởi Jorge San Luis
Seascapes bởi Nhat Vo

Biên tập: Thao Lee

Nguồn: medium

Hình trong bài (21)
Chia sẻ trên: