Chilaxu Chilaxu - Graphic Design

Abracadabra - Nước hoa hoà quyện giữa bí ẩn và ma thuật

Noreste là một studio thiết kế đồ hoạ và định hướng nghệ thuật tại Barcelona.

“Những studio thiết kế có nhiệm vụ thổi hồn vào các thương hiệu dựa trên nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên nếu như bạn muốn khám phá những thử thách thiết kế mới lạ mà không phải phụ thuộc vào bất cứ yêu cầu nào thì sao?”

Noreste quyết định tạo nên sản phẩm của riêng mình: Dòng nước hoa với 7 mùi hương kèm theo thiết kế bao bì biến đổi theo từng loại, đưa vào giác quan của nhân vật chính, “nhà giả kim” nơi bí ẩn và ma thuật biến hoá thành hình ảnh thông qua thiết kế.”



Nguồn: behance

Hình trong bài (8)
Chilaxu ChilaxuWriter
An ecophile and slo-mo and temporarily happy person. Find me by 'sungamphim'.