chilaxu chilaxu - Art and Ads

Thư viện lộng lẫy bên trong lâu đài cổ Chantilly tại nước Pháp thơ mộng

Château de Chantilly là một toà lâu đài cổ nằm tại thị trấn Chantilly, Pháp, cách 50 cây số về phía bắc thành phố Paris.

Là một trong số ít thư viện ở châu Âu nắm giữ bộ Kinh thánh Gutenberg (bộ Kinh thánh đầu tiên được in theo kiểu sắp chữ để sản xuất số lượng lớn), thư viện Château de Chantilly là một phần tài sản của nước Pháp khi bao gồm một bảo tàng nghệ thuật bên trong, Musée Condé.

Château de Chantilly dưới thời Louis II

Phần quan trọng nhất của nơi đây (Grand Château) được xây dựng vào năm 1528 – 1531, với cánh phụ (Petit Château) được xây dựng vào năm 1560. Grand Château bị phá huỷ vào thời Cách mạng Pháp nhưng đã được khôi phục và trùng tu từ nền móng cũ vào giữa những năm 1875 và 1881.

Thư viện ở đây bao gồm hơn 1,300 nguyên cảo và 12,500 tác phẩm in, bao gồm Kinh thánh Gutenberg (cùng với hơn 700 incunabula, một loại sách được in ở thời kỳ đầu trước năm 1500), và khoảng 200 nguyên cảo trung cổ. Thư viện mở cửa thường xuyên với các tour tham quan cho du khách.


Nguồn: thebestcolleges

Hình trong bài (8)