Chilaxu Chilaxu - Art and Ads

Cải thiện nhỏ, trải nghiệm lớn với đầu bút highlight trong suốt

Văn phòng phẩm, như nhiều sản phẩm khác, luôn phát triển để trở nên tốt hơn.

Bút lông chim rồi đến bút mực, bút mực lấm lem lại phát triển thành bút bi, và vì bút bi không thể viết ngược được, bút mực gel được phát minh. Chúng ta đang thấy quá trình phát triển tương tự với bút highlight. Bút Promark View sản xuất bởi Uni có một phần đầu trong, cho phép bạn nhìn thấy những gì mình sẽ highlight tiếp theo.

Lời phàn nàn thường gặp nhất với bút highlight là tuy nó được thiết kế để highlight từ, thì đầu bút lại che mất chữ ở trước, khiến người dùng khó biết khi nào nên dừng. Promark View giúp việc highlight trở nên tiện lợi hơn bằng cách cung cấp cho bạn một đầu bút trong! Thật thấu đáo phải không nào?


Nguồn: yankodesign

Hình trong bài (5)