Chilaxu Chilaxu - Art and Ads

Future Now - Bộ nhận diện dựa trên xu hướng đương thời với tầm nhìn tương lai

Classmate Studio là nhóm thiết kế có trụ sở tại Hungary và Phần Lan. Chuyên môn của họ là thiết kế bộ nhận diện và các ấn phẩm, lấy ảnh hưởng từ thiết kế đồ hoạ hiện đại.

Future Now là một hội thảo thiết kế diễn ra tại Budapest, Hungary. Bộ nhận diện của Future Now do Classmate Studio thực hiện dựa trên xu hướng đương thời nhưng với tầm nhìn hướng đến tương lai. Điều này thể hiện qua bảng màu đương đại, hình ảnh và chữ logo kết hợp giữa typeface Grotesk và Futuristic.


Nguồn: behance

Hình trong bài (12)