Chilaxu Chilaxu - Art and Ads

Expiry Date - Chiến dịch kêu gọi phụ nữ thoát khỏi #ngày hết hạn

SK-II khuyến khích phụ nữ can đảm vượt qua những định kiến về ‘số phận định sẵn’ bằng chiến dịch #INeverExpire.

Mỗi người trong chúng ta, đặc biệt là phụ nữ, đều mang trên mình áp lực vô hình về những gì phải làm và những gì phải đạt được. Nếu không tuân theo “công thức hoàn hảo” của xã hội, ta sẽ đối mặt với hàng tá lời trách cứ, dè bỉu rồi trở về cùng những mặc cảm không đáng có. Đây là một điều hoàn toàn vô lý!

SK-II khuyến khích phụ nữ can đảm vượt qua những định kiến về ‘số phận định sẵn’ bằng chiến dịch #INeverExpire, thắp lên niềm tin ở bản thân để phá bỏ sự tồn tại của áp lực tuổi tác. SK-II khởi chạy một nền tảng trực tuyến nhằm thách thức các định kiến cũ của xã hội và khuyến khích phụ nữ sống hết mình mà không ngại những cột mốc thời gian.


Nguồn: sk-ii.com

Hình trong bài (0)