chilaxu chilaxu - Art and Ads

Bộ card luyện tập trí nhớ in hình các quốc gia năm châu của nhà xuất bản DuMont

DuMont Fernweh Memo là bộ bài in với nhiều hình ảnh đẹp mắt từ nhà xuất bản DuMont.

Bộ sưu tập bắt đầu vào năm 2014 với DuMont Fernweh Memo Städte và DuMont Fernweh Memo Länder, thể hiện những hình ảnh tuyệt vời về đất nước và thành phố khắp địa cầu của DuMont.

Bộ sưu tập UNESCO được ra mắt vào năm 2016, giới thiệu những Di sản Văn hoá Thế giới ấn tượng. Từng lá bài thể hiện các chữ cái độc đáo, cho phép người chơi ghi nhớ từng địa danh trong game.

Bộ bài hiện có mặt trên Amazon.

Nguồn: Behance

Hình trong bài (7)