#tag: card

ELEMIES - Một thiết kế bài hoàn toàn mới lấy cảm hứng từ 4 nguyên tố Cổ
ELEMIES - Một thiết kế bài hoàn toàn mới lấy cảm hứng từ 4 nguyên tố Cổ
Abnormal Studio đã tạo ra một Vũ trụ dựa trên khái niệm về 4 Nguyên tố Cổ để bắt đầu một cuộc hành trình khám phá
  • Chỉ 3 phút đọc
Đồ án minh hoạ: Chuyện ‘một tay xoay trời’ của những nhân vật trên lá bài Tây
Đồ án minh hoạ: Chuyện ‘một tay xoay trời’ của những nhân vật trên lá bài Tây
Kể lại câu chuyện lịch sử nhằm “đòi lại công bằng” cho những lá bài Tây trước định kiến tiêu cực là một ý tưởng minh họa sách khá táo…
  • Chỉ 7 phút đọc
Bộ card luyện tập trí nhớ in hình các quốc gia năm châu của nhà xuất bản DuMont
Bộ card luyện tập trí nhớ in hình các quốc gia năm châu của nhà xuất bản DuMont
DuMont Fernweh Memo là bộ bài in với nhiều hình ảnh đẹp mắt từ nhà xuất bản DuMont. Bộ sưu tập bắt đầu vào năm 2014 với DuMont Fernweh Memo…
  • Chỉ 3 phút đọc