Batsana Batsana - Tutorial

Hướng dẫn làm phim hoạt hình bằng after effect

Xin giới thiệu cho các bạn loạt hướng dẫn làm 1 bộ phim hoạt hình bằng After Effects của Ryan Boyle, một nhà thiết kế của Thinkwell Design and Production.

Phần 1: Character Design and Setup (Thiết kế nhân vật và Thiết lập)

Tạo nhân vật hoạt hình trong Illustrator và thiết lập trong After Effects.

Phần 2: Animation (Chuyển động)

Tạo chuyển động đi bộ trong After Effects sử dụng công cụ puppet


Phần 3: Expressions (Biểu thức)

tạo chuyển động cho các nhân vật sử dụng Expressions trong After Effects

Phần 4: Lip Sync (chuyển động nhép miệng)

Thu giọng nói và đồng bộ với môi của nhân vật trong After Effects

Phần 5: Background (Bối cảnh)

Thiết kế bố cảnh trong Illustrator và dựng thành một thành phố 3D trong After Effects


Phần 6: Light (Ánh sáng)

Tạo ánh sáng trong After Effects

Phần 7: Camera

Tạo chuyển động của camera trong After Effects

Một số phim làm từ kỹ thuật này


RGB.vn dịch & sưu tầm – Xem thêm tạihttp://sketchypictures.com/

Hình trong bài (0)