#tag: unsplash

Unsplash kết hợp cùng Liên Hiệp Quốc tạo ra thư viện tác phẩm miễn phí để lan tỏa thông điệp về dịch bệnh
Unsplash kết hợp cùng Liên Hiệp Quốc tạo ra thư viện tác phẩm miễn phí để lan tỏa thông điệp về dịch bệnh
Liên Hiệp Quốc đã khởi xướng một cuộc đối đầu với dịch bệnh bằng cách kêu gọi những nhà sáng tạo trên khắp toàn cầu hào phóng gửi tác phẩm…
  • Chỉ 3 phút đọc
Unsplash với diện mạo của logo mới
Unsplash với diện mạo của logo mới
Như Mackey đã nói: "Chức năng cốt lõi của logo là nhận diện". Giờ đây, Unsplash đã có một logo đặc biệt và hữu dụng ở khắp mọi nơi.
  • Chỉ 3 phút đọc
Unsplash và tương lai của ngành Nhiếp ảnh
Unsplash và tương lai của ngành Nhiếp ảnh
Mục đích của Unsplash không phải để tái cơ cấu ngành nhiếp ảnh. Chúng tôi tạo ra Unsplash vì chúng tôi nghĩ nó sẽ rất hữu ích cho mọi người.…
  • Chỉ 14 phút đọc