#tag: Tân tạo hình

Tân tạo hình (Phần 4)
Tân tạo hình (Phần 4)
Để khép lại loạt bài bốn phần về trào lưu chủ nghĩa Tân Tạo hình, chúng ta sẽ tìm hiểu các tác phẩm nổi bật của trào lưu. Chủ yếu…
  • Chỉ 17 phút đọc
Tân tạo hình (Phần 3)
Tân tạo hình (Phần 3)
Trước khi tìm hiểu về các tác phẩm nổi bật của trào lưu Tân tạo hình, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về các ý niệm, phong cách, và xu…
  • Chỉ 13 phút đọc
Tân tạo hình (Phần 2)
Tân tạo hình (Phần 2)
Trong phần thứ hai của loạt bài bốn phần về chủ nghĩa Tân tạo hình, chúng ta tìm hiểu phần tiếp theo về những khởi đầu của phong trào, bao…
  • Chỉ 12 phút đọc
Tân tạo hình (Phần 1)
Tân tạo hình (Phần 1)
Tên tuổi và sức ảnh hưởng của De Stịl và Piet Mondrian là không thể bàn cãi. Cho tới nay, chúng ta vẫn ở dễ dàng quan sát thấy hay…
  • Chỉ 10 phút đọc