loading

#tag: mary cassatt

Mary Cassatt - Gương mặt nữ nghệ sĩ Ấn tượng trong lịch sử hội hoạ (P2)
Mary Cassatt - Gương mặt nữ nghệ sĩ Ấn tượng trong lịch sử hội hoạ (P2)
Với tư cách là một nghệ sĩ nổi tiếng thuộc trường phái Ấn Tượng, Mary Cassatt (1844-1926) được xem là một trong những hoạ sỹ nữ quan trọng nhất trong…
  • Chỉ 3 phút đọc
Mary Cassatt - Gương mặt nữ nghệ sĩ Ấn tượng trong lịch sử hội hoạ (P1)
Mary Cassatt - Gương mặt nữ nghệ sĩ Ấn tượng trong lịch sử hội hoạ (P1)
Với tư cách là nghệ sĩ nổi tiếng thuộc trường phái Ấn Tượng, Mary Cassatt (1844-1926) được xem như một trong những hoạ sỹ nữ quan trọng nhất trong lịch…
  • Chỉ 4 phút đọc