#tag: hình khối

7 yếu tố thị giác cơ bản trong nghệ thuật và thiết kế: Hình khối (Phần 2)
7 yếu tố thị giác cơ bản trong nghệ thuật và thiết kế: Hình khối (Phần 2)
Trong phần cuối của chuỗi bài về 7 yếu tố thị giác cơ bản trong nghệ thuật và thiết kế, chúng ta tìm hiểu phần còn lại về hình khối:…
  • Chỉ 20 phút đọc
7 yếu tố thị giác cơ bản trong nghệ thuật và thiết kế: Hình khối (Phần 1)
7 yếu tố thị giác cơ bản trong nghệ thuật và thiết kế: Hình khối (Phần 1)
Yếu tố thị giác của hình khối liên quan đến thể tích vật lý của một hình dạng và phần không gian mà nó chiếm dụng. Hình khối có thể…
  • Chỉ 19 phút đọc
Tâm lý học về hình dạng
Tâm lý học về hình dạng
Sự thành công của bất kỳ thành phần thị giác nào cũng liên quan đến cách mọi người nhận thức nó. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nhận…
  • Chỉ 14 phút đọc