loading

#tag: Georges Rouault

Georges Rouault (Phần 3)
Georges Rouault (Phần 3)
Trong phần cuối cùng của loạt ba bài về Georges Rouault, chúng ta tìm hiểu các tác phẩm tiêu biểu của ông theo trình tự thời gian. Lần lượt, bạn…
  • Chỉ 12 phút đọc
Georges Rouault (Phần 2)
Georges Rouault (Phần 2)
Georges Rouault đã từng nói rằng mục đích duy nhất của ông là vẽ một Đức Ki-tô khiến ai thấy cũng sẽ bị cải đạo. Có thể nói rằng ông…
  • Chỉ 12 phút đọc
Georges Rouault (Phần 1)
Georges Rouault (Phần 1)
Georges Rouault có vẻ không phải là một nghệ sĩ quen thuộc với đại chúng, nhưng ông đã là một trong những nghệ sĩ rất quan trọng của chủ nghĩa…
  • Chỉ 15 phút đọc