#tag: Fauvism

Nghệ thuật hiện đại và những trường phái trong giai đoạn nghệ thuật này
Nghệ thuật hiện đại và những trường phái trong giai đoạn nghệ thuật này
Nghệ thuật hiện đại nổi tiếng với nhiều tính thẩm mỹ tiên phong và được tôn vinh là phong trào nghệ thuật có tư duy tiến bộ. Phát triển trong khoảng…
  • Chỉ 6 phút đọc
Dấu ấn của Dã Thú (Fauvism) lên nghệ thuật đương đại
Dấu ấn của Dã Thú (Fauvism) lên nghệ thuật đương đại
Như cái tên của chính mình, những Dã Thú nổi lên một cách hoang dại và mạnh mẽ, chính xác như cách họ rời đi chỉ vài năm sau.
  • Chỉ 7 phút đọc
Dã Thú (Fauvism): Không chỉ dẫn và tuyên ngôn mà đơn thuần là thể nghiệm
Dã Thú (Fauvism): Không chỉ dẫn và tuyên ngôn mà đơn thuần là thể nghiệm
Những thứ này hẳn phải được tạo nên bởi những tên điên, những con thú hoang, loài ác thú (fauves)!
  • Chỉ 6 phút đọc
Từ A - Z các thuật ngữ nghệ thuật có thể bạn chưa tỏ tường (phần 2)
Từ A - Z các thuật ngữ nghệ thuật có thể bạn chưa tỏ tường (phần 2)
Việc nắm được một số thuật ngữ là điều cần thiết khi tìm hiểu và học hỏi về các kiến thức nghệ thuật, từ đó tạo nên nền tảng vững…
  • Chỉ 14 phút đọc
/viết một tay/ Về cách thể hiện của Dã Thú (Fauvism)
/viết một tay/ Về cách thể hiện của Dã Thú (Fauvism)
Bài viết bởi tác giả Thủy Mẫn, được đăng tải trên nhóm Tổ sáng kiến tự quản. Thủy Mẫn hiện đang là sinh viên theo học chuyên ngành thiết kế…
  • Chỉ 8 phút đọc