#tag: chủ nghĩa vị lai

Nghệ sĩ Vị lai vĩ đại nhất: Umberto Boccioni (Phần 1)
Nghệ sĩ Vị lai vĩ đại nhất: Umberto Boccioni (Phần 1)
Ngày nay, dường như chủ nghĩa Vị lai (Futurism) là một khái niệm rất quen thuộc trong văn hoá đại chúng với nhiều sản phẩm tiêu dùng và giải trí,…
  • Chỉ 14 phút đọc
Chủ nghĩa Vị lai (Phần 3) - Các tác phẩm nổi bật
Chủ nghĩa Vị lai (Phần 3) - Các tác phẩm nổi bật
Trong phần thứ 3 cũng là phần cuối cùng của chuỗi bài về chủ nghĩa Vị lai, chúng ta tìm hiểu các tác phẩm tiêu biểu của trào lưu xếp…
  • Chỉ 22 phút đọc
Chủ nghĩa Vị Lai (phần 2)
Chủ nghĩa Vị Lai (phần 2)
Trong phần thứ hai của chuỗi ba bài về trào lưu chủ nghĩa Vị lai, chúng ta tìm hiểu về các khái niệm và phương tiện của trào lưu, những…
  • Chỉ 19 phút đọc
Chủ nghĩa Vị lai (Phần 1)
Chủ nghĩa Vị lai (Phần 1)
Chủ nghĩa Vị lai (Futurism), thể hiện ngay trong tên gọi của nó – hoàn toàn hướng về thời đại hiện đại, ca tụng nó, say mê nó (“một chiếc…
  • Chỉ 15 phút đọc
Thiết kế đồ họa thế kỷ 20: Sự lên ngôi của các trường phái nghệ thuật (P.2)
Thiết kế đồ họa thế kỷ 20: Sự lên ngôi của các trường phái nghệ thuật (P.2)
Trong bối cảnh hỗn loạn, rối ren của xã hội và chính quyền, những viên gạch nền móng của nghệ thuật ở thế kỷ 20 vẫn liên tục chuyển mình…
  • Chỉ 13 phút đọc
Blade Runner (1982): Kẻ vĩ đại bị lãng quên (phần 1)
Blade Runner (1982): Kẻ vĩ đại bị lãng quên (phần 1)
Điều gì khiến "Blade Runner" (1982) trở thành "kẻ thất bại vĩ đại" trong quá khứ nhưng sau đó trở thành tác phẩm kinh điển cho dòng phim khoa học…
  • Chỉ 10 phút đọc
Chủ nghĩa vị lai ở Ý: Nguồn cảm hứng cho thiết kế đồ họa
Chủ nghĩa vị lai ở Ý: Nguồn cảm hứng cho thiết kế đồ họa
Khi bắt đầu thiết kế một concept trừu tượng, trường phái nghệ thuật tuyệt vời bạn có thể tham khảo và tìm cảm hứng là chủ nghĩa vị lai ở…
  • Chỉ 5 phút đọc