Minh họa chân dung đầy cảm hứng của nghệ sĩ Janice Sung

"Hầu hết cảm hứng của tôi lấy từ tình yêu dành cho thời trang, con người, và thiên nhiên." - Janice Sung

id minh hoa chan dung

id chan dung cua janice sung 1

Janice Sung là một họa sĩ tài năng làm việc tại Toronto, Canada.

“Hầu hết cảm hứng của tôi lấy từ tình yêu dành cho thời trang, con người, và thiên nhiên. Tôi thích tự tạo ra thế giới và các nhân vật để tôn vinh những câu chuyện và cái đẹp”, cô nói.

Mời bạn cùng iDesign nghía qua các tác phẩm nổi bật của họa sĩ này nhé!

Xem thêm các tác phẩm của cô tại: Janice Sung, Behance

id chan dung cua janice sung 2

id chan dung cua janice sung 3

id chan dung cua janice sung 4

id chan dung cua janice sung 28

id chan dung cua janice sung 5
id chan dung cua janice sung 6

id chan dung cua janice sung 7

id chan dung cua janice sung 8

id chan dung cua janice sung 9 1

id chan dung cua janice sung 10 1

id chan dung cua janice sung 29

id chan dung cua janice sung 31

id chan dung cua janice sung 32

id chan dung cua janice sung 11 1

id chan dung cua janice sung 12 1

id chan dung cua janice sung 13 1

id chan dung cua janice sung 33

id chan dung cua janice sung 14 1

id chan dung cua janice sung 15 1

id chan dung cua janice sung 16 1

id chan dung cua janice sung 17 1

id chan dung cua janice sung 18 1

id chan dung cua janice sung 19 1

id chan dung cua janice sung 20 1

id chan dung cua janice sung 21 1

id chan dung cua janice sung 22 1

id chan dung cua janice sung 23 1

id chan dung cua janice sung 24 1

id chan dung cua janice sung 25 1

id chan dung cua janice sung 26 1

id chan dung cua janice sung 27 1

id chan dung cua janice sung 28 1

Biên tập: Thao Lee

Nguồn: designyoutrust

Minh hoạ mê hoặc của Tomasz Majewski

Những minh họa đương đại tuyệt vời về thực trạng xã hội

Loạt minh họa đầy sáng tạo và cảm hứng của nghệ sĩ Lucas Wakamatsu