Chilaxu Chilaxu - i-Gallery

Nghệ sĩ của tuần: Noah Van Sciver

idesign noah van sciver 04a

Noah Van Sciver là một nghệ sĩ minh hoạ sống tại Columbus, Ohio. Bằng quá trình tự học của mình, anh đã tạo ra những mẩu truyện về cuộc đời mình rất hài hước theo một góc nhìn vô cùng ngược đời.

Thành phố: Columbus, Ohio

Chất liệu: Bút kim, mực màu Higgins, màu nước rẻ tiền, chì màu, kỹ thuật số [Photoshop]

Học vấn:

Tự học

Những dự án tiêu biểu:

Tiểu thuyết hình ảnh The HypoSaint ColeDisquiet  và bộ sưu tập Fante Bukowski (Fantagraphics Books)

Lời khuyên nghệ thuật giá trị nhất mà bạn nhận được, và từ ai?

“Trong những năm đầu tuổi 20, Jule Feiffer đã bảo tôi rằng, “Hãy tiếp tục; họ không thể mãi nói ‘KHÔNG’ được.”

Xem nhiều hơn những tác phẩm của nghệ sĩ tại:

Tumblr/Twitter/Blog

idesign noah van sciver 01 idesign noah van sciver 02 idesign noah van sciver 03 idesign noah van sciver 04 idesign noah van sciver 05 idesign noah van sciver 06 idesign noah van sciver 07 idesign noah van sciver 08 idesign noah van sciver 09 idesign noah van sciver 10 idesign noah van sciver 11 idesign noah van sciver 12 idesign noah van sciver 13 idesign noah van sciver 14 idesign noah van sciver 15 idesign noah van sciver 16 idesign noah van sciver 17 idesign noah van sciver 18 idesign noah van sciver 19


Nguồn: Cartoonbrew

Hình trong bài (1)
Chilaxu ChilaxuWriter
An ecophile and slo-mo and temporarily happy person. Find me by 'sungamphim'.