Chilaxu Chilaxu - i-Gallery

Logo của Stranger Things được tạo ra như thế nào?

Bạn có từng bao giờ tự hỏi ai là người thiết kế ra logo của series phim Stranger Things? Ồ, đó chính là giám đốc sáng tạo Jacob Boghosian, người đã được giao nhiệm vụ thiết kế tiêu đề của bộ phim, tạo ra kết quả còn hơn cả mong đợi là một logo ấn tượng và đầy đủ màu sắc của bộ phim.

Jacob Boghosian nói:

“Trước khi Stranger Things được công chiếu, chúng tôi được giao phát triển một motion key art (những thành phần chính được sử dụng trong quảng cáo và poster của bộ phim, có thể là ảnh chụp, chân dung diễn viên hoặc font chữ tiêu đề) cho dự án. Hàng tá những ý tưởng được nghĩ ra và chúng tôi được yêu cầu gộp những ý tưởng đó thành một đặc trưng thị giác (visual identity) của bộ phim. Chúng tôi bắt đầu bằng cách tham khảo rất nhiều những bìa sách của Stephen King cùng với những poster phim thập niên 80. Khảo qua hơn 20 lựa chọn, cuối cùng logo sử dụng font chữ ITC Benguiat nhìn nổi trội hơn cả và được yêu thích bởi hầu hết mọi người. Chúng tôi thay đổi vài chỗ bằng cách gia giảm đường viền của typeface để tạo sự độc đáo và tính đồng nhất với bộ phim.”

Nguồn: https://inspirationhut.net/

Hình trong bài (1)