Thao Lee Thao Lee - i-Gallery

Cảm hứng từ văn hóa Pop mang lại những minh họa đầy sáng tạo

Stefano giải thích rằng 90% minh họa của ông được tạo ra từ hình ảnh và đồ họa; chúng được lấy cảm hứng từ nền văn hóa pop, icon và các nhân vật chính trị.

Cùng iDesign ngắm nhìn loạt ảnh nghệ thuật ấn tượng này nhé.

Truy cập vào Instagram và Facebookđ ể xem đầy đủ các tác phẩm của ông.

id minh hoa pop day sang tao 1

id minh hoa pop day sang tao 2

id minh hoa pop day sang tao 3

id minh hoa pop day sang tao 4

id minh hoa pop day sang tao 5

id minh hoa pop day sang tao 6

id minh hoa pop day sang tao 7

id minh hoa pop day sang tao 8

id minh hoa pop day sang tao 9

id minh hoa pop day sang tao 10

id minh hoa pop day sang tao 11 id minh hoa pop day sang tao 12 id minh hoa pop day sang tao 13 id minh hoa pop day sang tao 14 id minh hoa pop day sang tao 15

Tác giả:Dot Pigeon

Biên tập: Thao Lee

Hình trong bài (11)