Chi Chi - i-Gallery

Bộ ảnh ‘Theo anh về nhà!’ - Tình yêu chông chênh và ngọt ngào

Một bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Đức Noise.


“Mình bỏ hết những gì của Thành đô, anh muốn trở lại nơi anh tìm thấy sự chông chênh ngọt ngào.

Ta không bao giờ biết điều gì thật sự làm ta hạnh phúc, cho đến khi tìm thấy nó ở nơi mà tất cả mọi thứ đều vô nghĩa trước ý chí và tình yêu!

Một trưa Hè tháng 5 với Võ Điền Gia Huy và Thanh Lãnh.”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nguồn: Đức Noise
Ban biên tập iDesign

Hình trong bài (33)