Cảm hứng thiết kế kỳ 9

Khởi đầu tháng 9 với những thiết kế đầy cảm hứng, cùng iDesign lướt xem các tác phẩm đầy sáng tạo và ấn tượng trong kỳ này nhé!


id cam hung thiet ke ky 8
Vinyl. thiết kế bởi Alberto Conti cho Norde
id cam hung thiet ke ky 8 1
Giới thiệu dịch vụ bởi Sergey Belenko
id cam hung thiet ke ky 8 2
Wekend Octane Fun thiết kế bởi Nick Franchi
id cam hung thiet ke ky 8 3
Product Hero thiết kế bởi Gil
Website công thức nấu ăn bởi Riko Sapto Dimo
id cam hung thiet ke ky 8 5
Badgirl — Walk Cycle (freebie) thiết kế bởi Yup Nguyen
id cam hung thiet ke ky 8 6
dreamland thiết kế bởi Samker-XR cho Radesign
id cam hung thiet ke ky 8 7
NOLA Croco Bounce thiết kế bởi Fabien Rousseau
id cam hung thiet ke ky 8 8
Magic Girl thiết kế bởi Brenttton cho Hiwow
id cam hung thiet ke ky 8 9
Crazy Taxi GIF (Collaboration) thiết kế bởi Timothy J. Reynolds
id cam hung thiet ke ky 8 10
Company Landing Page — Exploration
id cam hung thiet ke ky 8 11
Attack Cycle thiết kế bởi Jakob Scott
id cam hung thiet ke ky 8 12
So Foot Magazine cover. Fifa World Cup Russia 2018 thiết kế bởi Cristiano Siqueira
id cam hung thiet ke ky 8 13
REASONABLE IMPERFECTION thiết kế bởi Dongkyu DK Lee và JungHoon Lee
id cam hung thiet ke ky 8 14
MODA Atlanta: You Are Here thiết kế bởiGemma O’Brien
id cam hung thiet ke ky 8 15
id cam hung thiet ke ky 8 15a
id cam hung thiet ke ky 8 15b
Bao bì Brighland thiết kế bởi SDCO Partners
id cam hung thiet ke ky 8 15
Budapest 01 thiết kế bởi Zsolt Hlinka
id cam hung thiet ke ky 8 16
Streams bởi Davy Evans

Biên tập: Thao Lee

Nguồn: medium