Cảm hứng thiết kế kỳ 10


RUDI thiết kế bởi Evgenij Karanikola

Photographer Portfolio App thiết kế bởi Regen G. cho Queble

Black Series thiết kế bởi Paolo Spazzini cho Norde

Sneakers. thiết kế bởi Giga Tamarashvili
WALLET APP 2 thiết kế bởi Ning xiao don
Juice Woman thiết kế bởi Mark Grossi
Snoozeday thiết kế bởi Yeah Haus
Fox thiết kế bởi Animade
Emoji Countdown! thiết kế bởi Yeah Haus
Channel surfing thiết kế bởi Sam Burton
Boxe! thiết kế bởi Teodor Hristov cho Lobster
Grec Festival Barcelona thiết kế bởi Lobulo Studio
Performance Lab thiết kế bởi Robot Food
World of Colour thiết kế bởi Timo Brunkhorst

Biên tập: Thao Lee

Nguồn: medium

Hình trong bài (18)