8 nguyên tắc cơ bản hình thành một thiết kế tốt


Nguyên tắc KISS nói rằng hầu hết các hệ thống đều hoạt động tốt nhất nếu chúng được lập trình đơn giản thay vì làm cho phức tạp; do đó, đơn giản nên là mục tiêu chính trong thiết kế.

Funfact: Kiss ở đây không phải là nụ hôn mà là viết tắt của một nguyên lý khá nổi tiếng, được áp dụng nhiều trong cuộc sống, được dịch ra là “Keep It Simple, Stupid”, tạm dịch: “Hãy cứ giữ cho nó đơn giản đi đồ ngốc”.

“Hãy làm mọi thứ đơn giản lại, hướng đến sự đơn giản, rõ ràng trong mọi vấn đề”

Tác giả: the.dsgnr
Việt hóa bởi iDesign

Cùng tác giả

#Tag