Batsana Batsana - Graphic Design

23 Tác phẩm Typography đáng xem

Typography có mặt ở khắp mọi nơi. Chúng có thể được vẽ bằng illustrator, hay photoshop trong các thiết kế theo kiểu hiện đại, hay cổ điển. Tất cả đều tuyệt vời như những điều kỳ diệu của chữ viết đem lại.


designrfix.com sưu tầm

Hình trong bài (23)