Batsana Batsana - Graphic Design

20 logo sử dụng không gian “âm” thông minh.

Những biểu tượng sử dụng phần không gian "âm" là những biểu tượng tận dụng phần không gian mà chúng không sử dụng để tạo nên những khoảng trống có chủ định, có ý nghĩa.

Tiếng Anh phần không gian đó là Negative Space. Thay vì dùng nét, hoặc màu thì các nhà thiết kế tận dụng không gian xung quang để tạo nên một hình dạng có chủ định.

Mắt chúng ta thường nhìn vào phần "dương" tức là những thứ được vẽ, sau đó phải nhìn kỹ mới thấy phần "âm". Sử dụng kỹ thuật này thường khiến logo của bạn mất thêm thời gian để nhìn ra ý đồ của tác giả.

webdesignledger sưu tầm

Hình trong bài (20)