19August 19August - Art and Ads

13 tỉnh thành trong Miệt Cửu Long của dự án Ký ức Việt Nam

Cùng kết thúc chuyến du xuân qua tranh vẽ tại miền Tây với bộ tranh Miệt CỬU LONG. Dự án này thể hiện các điểm du lịch nổi tiếng ở 13 tỉnh thành, chủ yếu do các nghệ sĩ đến từ chính vùng miền này thực hiện.

Cho đến hiện tại, họa sĩ Vinh Vương, các trợ lý và đông đảo nghệ sỹ đã cùng thực hiện năm dự án văn hoá. Miền TRUNG được tách thành ba phần Thực, Kiến Tích. Đại ngàn TÂY NGUYÊN là các thắng cảnh. ĐÔNG Nam Bộ xoay quanh hệ thống di sản văn hóa và di tích lịch sử. Đất BẮC, dự án mới nhất, đề cập đến làng nghề truyền thống và đương đại. Miệt CỬU LONG khai thác các điểm đến phổ biến. Tất cả cùng thuộc dự án lớn Ký ức Việt Nam.

Vinh Vương và các cộng sự chuẩn bị đề tài và hỗ trợ tài liệu cho nghệ sỹ, hoặc các tác giả cũng có thể tự do tìm tư liệu để có cách khai thác và góc vẽ thoải mái nhất.

Cùng thưởng thức một số tác phẩm trong bộ tranh Miệt Cửu Long và đón chờ các dự án trong tương lai.

Tác giả Vunghila
Tác giả Lê Chiến
Tác giả Anh Thi Pham
Tác giả Nguyễn Nhân
Tác giả Duy Văn
Tác giả Đinh Hải Yến
Tác giả Hoàng Nhật Nguyễn
Tác giả Hayin Hoang
Tác giả Trọng Huỳnh
Tác giả Trần Minh Hòa
Tác giả Thwchau
Tác giả Trần Nam Phương

TỔ CHỨC DỰ ÁN: VINH VƯƠNG
TRỢ LÝ: QUÁCH ÁI NY & NHẬT TRẦN

Xem đầy đủ dự án Miệt Cửu Long

Biên tập: 19August

Hình trong bài (13)