Eco-Art

Thông điệp bảo vệ môi trường qua tác phẩm “Lá phổi đại dương”

Nghệ sĩ thị giác người Pháp - Aude Bourgine, đã tạo nên những tác phẩm mang thông điệp bảo vệ môi trường và lên án hành động tàn phá thế giới tự nhiên. Bằng cách sử dụng các chất liệu khác lạ như vải dệt, hạt cườm và sequin, cô đã tạo ra những tác […]

Đọc tiếp

Latest Pick