Xóa tan mọi căng thẳng và giải trí cùng Play City

thumb

Làm việc với dự án tái thiết kế bộ nhận diện Play City, studio Backbone đối mặt với thử thách phải tạo ra một diện mạo và logo hoàn toàn mới.

Dự án cần bao quát tất cả các dịch vụ giải trí của thương hiệu, không nhất thiết phải liên kết chặt chẽ với nhau nhưng phải có sự kết nối giữa mỗi lĩnh vực.

idesign playcity 01

Nền tảng chính của ý tưởng là các icon được hình tượng hoá trong không gian isometric và thể hiện sự linh hoạt bằng những nét vẽ doodle.

Sự kết hợp hình ảnh con người và các yếu tố đồ hoạ trong poster tạo nên cảm giác gắn kết giữa thực và ảo. Một bảng màu đặc biệt được tạo ra dành riêng cho mỗi dịch vụ để khi những dịch vụ kết hợp với nhau ta sẽ có những bảng màu mới.

Khách hàng: Play City

Lĩnh vực: Giải trí

idesign playcity 02
idesign playcity 03
idesign playcity 05
idesign playcity 06
idesign playcity 07
idesign playcity 010
idesign playcity 011
idesign playcity 012
idesign playcity 013
idesign playcity 014
idesign playcity 015
idesign playcity 016
idesign playcity 017
idesign playcity 018
image 1
idesign playcity 020
image 2
idesign playcity 022
image 3
image
idesign playcity 025
idesign playcity 026
image 4
image 10
image 5
image 11
image 6
image 7
image 8
image 9

Nguồn: backbonebranding