Nghệ sĩ của tuần: Noah Van Sciver

idesign noah van sciver 04a

Noah Van Sciver là một nghệ sĩ minh hoạ sống tại Columbus, Ohio. Bằng quá trình tự học của mình, anh đã tạo ra những mẩu truyện về cuộc đời mình rất hài hước theo một góc nhìn vô cùng ngược đời.

Thành phố: Columbus, Ohio

Chất liệu: Bút kim, mực màu Higgins, màu nước rẻ tiền, chì màu, kỹ thuật số [Photoshop]

Học vấn:

Tự học

Những dự án tiêu biểu:

Tiểu thuyết hình ảnh The HypoSaint ColeDisquiet  và bộ sưu tập Fante Bukowski (Fantagraphics Books)

Lời khuyên nghệ thuật giá trị nhất mà bạn nhận được, và từ ai?

“Trong những năm đầu tuổi 20, Jule Feiffer đã bảo tôi rằng, “Hãy tiếp tục; họ không thể mãi nói ‘KHÔNG’ được.”

Xem nhiều hơn những tác phẩm của nghệ sĩ tại:

Tumblr/Twitter/Blog

idesign noah van sciver 01
idesign noah van sciver 02
idesign noah van sciver 03
idesign noah van sciver 04
idesign noah van sciver 05
idesign noah van sciver 06
idesign noah van sciver 07
idesign noah van sciver 08
idesign noah van sciver 09
idesign noah van sciver 10
idesign noah van sciver 11
idesign noah van sciver 12
idesign noah van sciver 13
idesign noah van sciver 14
idesign noah van sciver 15
idesign noah van sciver 16
idesign noah van sciver 17
idesign noah van sciver 18
idesign noah van sciver 19


Nguồn: Cartoonbrew