chilaxu chilaxu - Art and Ads

Unicredix - Giải pháp tài chính an toàn cho bạn

Unicredix là ngân hàng có nhiều gói tài chính hiệu quả cao, khuyến khích khách hàng nâng cao chất lượng cuộc sống của mình.

Được thành lập vào năm 2009 với mục tiêu đóng góp vào cục diện tài chính ở Mexico, Unicredix có mặt ở sáu bang khác nhau, cung cấp quyền truy cập vào tài khoản cho phép phát triển tài chính cá nhân và gia đình ở nhiều lĩnh vực.

Trong môi trường sôi động vây quanh bởi nhiều ngân hàng và doanh nghiệp tài chính, studio Firmalt phát triển bộ nhận diện cho Unicredix với chủ ý loại bỏ sự nghiêm túc và sẵn sàng thẳng thắn với khách hàng. Unicredix truyền tải thông điệp rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, tựa như logo của thương hiệu, một khuôn mặt cười. Họ muốn mọi người cảm thấy an toàn ở Unicredix, và hỗ trợ khách hàng hết lòng để họ có thể hoàn thành mục tiêu của mình.


Nguồn: firmalt

Hình trong bài (17)