chilaxu chilaxu - Art and Ads

Xóa tan mọi căng thẳng và giải trí cùng Play City

Làm việc với dự án tái thiết kế bộ nhận diện Play City, studio Backbone đối mặt với thử thách phải tạo ra một diện mạo và logo hoàn toàn mới.

Dự án cần bao quát tất cả các dịch vụ giải trí của thương hiệu, không nhất thiết phải liên kết chặt chẽ với nhau nhưng phải có sự kết nối giữa mỗi lĩnh vực.

Nền tảng chính của ý tưởng là các icon được hình tượng hoá trong không gian isometric và thể hiện sự linh hoạt bằng những nét vẽ doodle.

Sự kết hợp hình ảnh con người và các yếu tố đồ hoạ trong poster tạo nên cảm giác gắn kết giữa thực và ảo. Một bảng màu đặc biệt được tạo ra dành riêng cho mỗi dịch vụ để khi những dịch vụ kết hợp với nhau ta sẽ có những bảng màu mới.

Khách hàng: Play City

Lĩnh vực: Giải trí


Nguồn: backbonebranding

Hình trong bài (31)