chilaxu chilaxu - Art and Ads

Rachel Gannon minh hoạ về những sản phẩm thiết kế công nghiệp

Sinh viên mới tốt nghiệp trường RCA, Rachel Gannon, đã đem đến góc nhìn mới về lĩnh vực thiết kế công nghiệp và minh hoạ.

Mang đến một góc nhìn mới cho ngành thiết kế công nghiệp và minh hoạ, một show triển lãm tại Phòng tranh Aram giới thiệu đồ án tốt nghiệp của sinh viên trường RCA, Rachel Gannon, minh hoạ một loạt những thiết kế đồ nội thất, với mỗi lĩnh vực hoà quyện vào tranh khi những sản phẩm của Rachel được triển lãm bên cạnh các tác phẩm của nhà thiết kế công nghiệp André Klauser và Ed Carpenter, những người đã làm việc cùng nhau dưới nghệ danh Very Good & Proper.

Rachel Gannon: Aram Gallery, Table Legs
Rachel Gannon: Aram Gallery, Shelving
Rachel Gannon: Aram Gallery, Stools
Rachel Gannon: Aram Gallery, Chair
Rachel Gannon: Aram Gallery, Table
Rachel Gannon: Aram Gallery, Chub Chair

Rachel lấy cảm hứng từ “mục đích sử dụng và vẻ thẩm mỹ của những đồ vật này” để tạo ra bức vẽ và những tác phẩm kết hợp với nhau một cách tuyệt vời. Phần nét vẽ nguệch ngoạc trong phong cách của Rachel đem đến khía cạnh xúc giác cho buổi triển lãm, trong khi sự chiếm dụng các sản phẩm của cô khuyến khích người xem cân nhắc chúng dưới góc nhìn khác, một trong số đó đang được sử dụng, bị chồng lên nhau và ngồi lên, hơn là chỉ đặt ngay ngắn trong các showroom.

Very Good & Proper: Aram Gallery Installation Views
Very Good & Proper: Aram Gallery Installation Views
Very Good & Proper: Aram Gallery Installation Views
Very Good & Proper: Aram Gallery Installation Views
Very Good & Proper: Aram Gallery Installation Views

Nguồn: It’s Nice That

Hình trong bài (12)