#tag: rca

Rachel Gannon minh hoạ về những sản phẩm thiết kế công nghiệp
Rachel Gannon minh hoạ về những sản phẩm thiết kế công nghiệp
Sinh viên mới tốt nghiệp trường RCA, Rachel Gannon, đã đem đến góc nhìn mới về lĩnh vực thiết kế công nghiệp và minh hoạ. Mang đến một góc nhìn…
  • Chỉ 3 phút đọc