Chilaxu Chilaxu - Art and Ads

One Day Stand - Giá treo đồ đơn giản mà thẩm mỹ

One Day Stand là vật dụng phục vụ cho bản chất biếng nhác của con người dưới vẻ đẹp thẩm mỹ.

Quần áo mặc xong thường bị “vứt” ngẫu nhiên trên đường từ tủ đồ tới máy giặt. Chúng không đủ sạch để treo trong tủ đồ nhưng cũng chẳng đủ dơ để đem đi giặt. Những quần áo này thường rải rác trên ghế, sô pha, hoặc chỗ ủi quần áo, đến khi bừa bộn khắp nhà.

Vật dụng dưới đây sẽ cứu rỗi những chiếc ghế đã mất đi tính năng của mình khi bỗng nhiên trở thành giá treo cho quần áo vừa mặc xong.


idesign onedaystand 01
idesign onedaystand 04
idesign onedaystand 05
idesign onedaystand 06
idesign onedaystand 07
idesign onedaystand 08

Nguồn: behance

Hình trong bài (12)