chilaxu chilaxu - Art and Ads

Hotel Motel - Thương hiệu giày da thách thức nét tinh tế và vẻ tầm thường

Hotel Motel là một thương hiệu giày sneaker cao cấp.

Đây còn là một workshop đã làm sống dậy ngành da ở Montreal. Dự án này là một động thái phản kháng lại ngành sản xuất đại trà và chủ nghĩa tiêu dùng trên thế giới. Bộ nhận diện của thương hiệu dựa trên sự tương phản bằng cách nhấn mạnh mặt đối nghịch giữa vẻ cao cấp và nét bình dị của Hotel Motel.

CASERNE là một studio thiết kế đồ hoạ toạ lạc tại Montreal. Họ cung cấp những giải pháp sáng tạo và giao tiếp đồ hoạ thích hợp với những vấn đề chiến lược cho khách hàng: bộ nhận diện, xuất bản, bao bì, web và thiết kế motion. Các tác phẩm của họ có lối tiếp cận toàn cầu, nó hữu ích, thống nhất và vô cùng thích hợp với từng thương hiệu riêng biệt.


Nguồn: behance

Hình trong bài (13)