chilaxu chilaxu - Art and Ads

Bộ ảnh trầm lắng với chủ đề Mindfulness của tạp chí ELLE tháng 4

Bộ ảnh của tạp chí ELLE tháng 4 với chủ đề Mindfulness.

Vẻ đẹp của thiền tịnh, khi tâm và thân hoà làm một, mang theo một cảm giác tĩnh tại và ổn định. Thiền từ xa xưa đã là một hình thức để con người bình ổn tâm hồn. Khai thác khía cạnh này, báo ELLE số tháng Tư đã cho ra đời bộ ảnh lấy cảm hứng từ loại hình tĩnh lặng này để tạo ra những bức ảnh vô cùng cân bằng, trầm lắng và thư thái.

Chụp ảnh: Dzũng Yoko

Makeup & Hair: Tung Chau Tran

Editor: Nicky Khánh Ngọc

Stylist: Huyền Linh

Model: Kim Nhung

Trợ lý: Chi Nguyễn, Kevin LC

Retouch: Hưng Đỗ Thế

Đồ gốm trang trí: Hey Camel Ceramics

Nguồn: Dzungyoko Art Book

Hình trong bài (7)