80 kiểu chữ dành cho nhà thiết kế chuyên nghiệp (p2)

Các font được liệt kê trong phần 2 không được biết tới nhiều, nhưng cũng rất đẹp. Vì vậy bạn có thể dùng cho cá nhân hoặc thiết kế nhận diện thương hiệu, hay giao diện web, nó sẽ đem lại một cái nhìn mới về thiết kế của bạn.

31. Trade Gothic


32. The Mix


33. Stella
34. Stalemate


35. Soho


36. Seravek


37. Ronnia
38. Relato Serif


39. Relato Sans


40. Priva Pro


41. PMN Caecilia


42. Parisine PTF


43. Palatino Sans & Informal


44. Olga45. Neo Sans


46. FF Milo


47. Locator


48. Le Monde Courrier


49. Leitura


50. The Mix


51. Kepler


52. Guardian


53. Freight


54. Felbridge


55. Fedra Sans


56. Karmina


57. Depot


58. Auto


59. Anomoly


60. Alber


Theo SmashingMagazine (còn tiếp)

Bạn có thể mua font bằng cách search trên Google. Hoặc để lại địa chỉ Email bằng cách comment. Nếu iDesign có chúng tôi sẽ gửi cho bạn.