Cảm hứng thiết kế trong tuần

Trong những tháng cuối đông này, cùng nhau thổi chút cảm hứng để sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật đầy say mê nhé. Hãy cùng Idesign ngắm qua những thiết kế tuyệt đẹp và xuất sắc nhất trong tuần này!

Visual Language 4 thiết kế bởi Surja Sen Das Raj 💯

 

Split header design — landing page thiết kế bởi Divan Raj

 

Finance app thiết kế bởi GISION cho Norde

 

Data Visualization Concept — UI Weekly Challenges S02 [5/10] thiết kế bởi Mario Šimić

 

 

 

Space thiết kế bởi Frannnk cho B&B

 

Missing thiết kế bởi Chloe Jackson

 

 

Mouth Rig Setup Free thiết kế bởi YaroFlasher cho Motion Design School
Fire Animation Free Rig # 1 thiết kế bởi YaroFlasher cho Motion Design School

 

 

Halloween eGift Card Animation thiết kế bởi Sean Mee cho Amazon Design

 

 

Animation thiết kế bởi Dylan Casano

 

 

Havaianas | Instant joy thiết kế bởi Zombie Studio

 

 

Axel Røthe thiết kế bởi Mats Ottdal

 

Loupedeck thiết kế bởi BOND Creative AgencyMarko Salonen và Christofer Goertz

 

 

 

AURA BAND Set of illustrations and icons thiết kế bởi Ilya Shapko

 

 

 

 

Maisonette thiết kế bởi Lotta Nieminen