#tag: tỉ lệ vàng

Nguyên lý thiết kế | Kì 2: Kích cỡ và tỉ lệ
Nguyên lý thiết kế | Kì 2: Kích cỡ và tỉ lệ
Ứng dụng hệ thống định cỡ trong thiết kế.
  • Chỉ 13 phút đọc
Tỉ lệ vàng - làm sao thiết kế một UI cân bằng?
Tỉ lệ vàng - làm sao thiết kế một UI cân bằng?
Trong thiết kế giao diện người dùng, tất cả yếu tố cần được cân bằng và sắp xếp hài hòa để người dùng dễ dàng tiếp nhận thông tin trên…
  • Chỉ 7 phút đọc
Đi tìm chân lý cơ bản của hội hoạ
Đi tìm chân lý cơ bản của hội hoạ
Những yếu tố cơ bản vô cùng quan trọng trong lĩnh vực nghệ thuật và chúng là kim chỉ nam để bạn vươn đến thành công như một nghệ sĩ…
  • Chỉ 22 phút đọc
“Tỉ lệ vàng thần thánh” và những ứng dụng tuyệt vời trong thiết kế
“Tỉ lệ vàng thần thánh” và những ứng dụng tuyệt vời trong thiết kế
Bạn có biết điểm chung giữa kim tự tháp Giza, bức hoạ Mona Lisa (Da Vinci) với Twitter và Pepsi là gì không? Đáp án? Thiết kế của chúng đều…
  • Chỉ 13 phút đọc