loading

#tag: series 19 nguyên tắc

Series 19 Nguyên Tắc Tâm Lý Học Người Dùng (Phần 4)
Series 19 Nguyên Tắc Tâm Lý Học Người Dùng (Phần 4)
Một sản phẩm dành cho người dùng không những cần được chăm chút kỹ lưỡng về mặt thẩm mỹ bên ngoài (UI—User Interface), mà còn là sự tính toán khôn…
  • Chỉ 9 phút đọc
Series 19 nguyên tắc Tâm lý học người dùng (Phần 3)
Series 19 nguyên tắc Tâm lý học người dùng (Phần 3)
Một sản phẩm dành cho người dùng không những cần được chăm chút kỹ lưỡng về mặt thẩm mỹ bên ngoài (UI—User Interface), mà còn là sự tính toán khôn…
  • Chỉ 8 phút đọc
Series 19 nguyên tắc Tâm lý học người dùng (Phần 2)
Series 19 nguyên tắc Tâm lý học người dùng (Phần 2)
Một sản phẩm dành cho người dùng không những cần được chăm chút kỹ lưỡng về mặt thẩm mỹ bên ngoài (UI—User Interface), mà còn là sự tính toán khôn…
  • Chỉ 10 phút đọc
Series 19 nguyên tắc Tâm lý học người dùng (Phần 1)
Series 19 nguyên tắc Tâm lý học người dùng (Phần 1)
Một sản phẩm dành cho người dùng không những cần được chăm chút kỹ lưỡng về mặt thẩm mỹ bên ngoài (UI—User Interface), mà còn là sự tính toán khôn…
  • Chỉ 14 phút đọc