#tag: Phục hưng Harlem

Loïs Mailou Jones - Thành công trong hội họa để chống lại phân biệt chủng tộc
Tác phẩm ‘The Problem We All Live With’ của Norman Rockwell và vấn đề Dân quyền của người da màu
Tác phẩm ‘The Problem We All Live With’ của Norman Rockwell và vấn đề Dân quyền của người da màu
Vào giữa thế kỷ 20, phong trào Dân quyền nổ ra đã mang lại sự thay đổi rất lớn tại Hoa Kỳ. Nối tiếp thành công sau thời kỳ Phục hưng…
  • Chỉ 7 phút đọc
Nghệ thuật và văn hóa người Mỹ gốc Phi nở rộ như thế nào trong thời Phục hưng Harlem
Nghệ thuật và văn hóa người Mỹ gốc Phi nở rộ như thế nào trong thời Phục hưng Harlem
Vào đầu thế kỷ 20, khu phố Harlem của thành phố New York đã trải qua một sự chuyển đổi lịch sử. Trong thời kỳ được mô tả là Phục hưng…
  • Chỉ 9 phút đọc